Регламент

Общи условия

Общите условия, при които ще се проведе конкурса за нов графичен знак на Карнавал Габрово, са:

 • Конкурсът е открит и в него могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица и техни обединения. 
 • Физическите лица трябва да са навършили 18 години към датата на подаване на заявката за участие.
 • Авторите, трябва сами да представляват проектите си, а при съавторство, да са упоменати всички съавтори. 
 • Трети лица не трябва да притежават или имат претенции към участващите в конкурса проекти.
 • Всеки автор може да представи до три проекта, в изготвянето на които е участвал.
 • Членове на журито нямат право да участват в конкурса. 
 • Всички проекти трябва да са създадени специално за този конкурс и да не са участвали в други конкурси преди това. 
 • Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци и да са били публикувани под някаква форма.
 • Заявените за участие проекти ще бъдат използвани само в рамките и за целите на конкурса. 

Технически изисквания

За участие в конкурса ще бъдат допуснати проекти, които отговарят на следните технически изисквания:

 • Проектите трябва да съдържат надписа „Карнавал Габрово 2018“, като годината ще се актуализира в бъдеще за всяко ново издание.
 • Всеки проект трябва да бъде представен в общо четири варианта – цветен с надпис, цветен без надпис, черно-бял с надпис и черно-бял без надпис. 
 • Всеки вариант на проект трябва да се представи във файлов формат PNG с основа 1600 px и височина 1100 px.
 • Всеки проект трябва да е придружен от текстово описание на концепцията в свободна форма до 1200 знака.
 • Проекти се приемат само чрез електронната форма за заявки.

Журито ще разгледа само проекти, които отговарят на условията за участие. 

Срокове

Конкурсът ще премине през три етапа:

Всеки участник ще получи писмено потвърждение по електронна поща. Ако до два дни от подаването на заявка не сте получили потвърждение, свържете се с нас чрез указаните данни за контакт!

 

Using Format