Въпроси

Последна актуализация на 1 февруари в 15:00 часа.


Въпрос: Имам нужда да разбера конкурсът така както е обявен е само и единствено за графичен знак за ново лого без да се предава в проекта визия (добавка към логото) мотото за 2018 или конкурсът е за графичен знак + визия с мотото за 2018, а впоследствие остава за използване само графичния знак закарнавала. Накратко – готово лого/визия за 2018 ли очаквате или само лого. Визията отделно с друг конкурс или както там сте решили?

Отговор: Не, конкурсът е само за лого на карнавала. Последващите дизайни на графичната идентичност за конкретните издания и теми са извън обхвата на това задание и конкурс.

* * *

Въпрос: От условията ясно проличава, че искате да се спрете на знак, който да използвате в дългосрочен план. Въпроса ми е тазгодишното мото трябва ли да влияе на цялостния знак? Или трябва да се измисля знак, който да не бъде повлиян от самото мото, а да представя карнавала и настроението му?

Отговор: Графичният знак ще бъде използван като елемент от графичната идентичност за бъдещите издания на карнавала, но на този етап не трябва да се влияе от мотото „Габрово – мой малък Брюксел!“. В същото време ще е предимство, ако дизайнът на знака е такъв, че позволява гъвкава адаптация за разнообразните по тема предстоящи издания на карнавала.

* * *

Въпрос: Предложенията ни трябва да представляват лого за карнавала в Габрово, което може да се използва всяка година и да е универсално ИЛИ да е тясно обвързано с темата „Габрово – мой малък Брюксел“ и да бъдат включени образи, показващи актуалните политически, социални проблеми?

Отговор: Предложенията за графичен знак трябва да може да се използват всяка година и да са универсални. Темата „Габрово – мой малък Брюксел!“ е актуална само за 2018 година и знакът ще трябва да се използва и с бъдещите теми, които ще са актуални през следващите години.

* * *

Въпрос: Тазгодишното мото „Габрово, мой малък Брюксел” трябва ли да присъства в логотипа? В заданието е записано: „Задължителен елемент е Карнавал Габрово и годината, която ще бъде подновявана ежегодно.“ Но мотото ще бъде различно също всяка година и се чудя дали всяко следващо би било удачно да се инкорпорира като брой буквени знаци и т.н. в постоянния логотип…

Отговор: Не, мотото за отделните издания на карнавала не трябва да присъства в графичния знак на карнавала. Неговата графика в голяма степен ще се определя от посланието на предстоящото издание. „Габрово, мой малък Брюксел” е само една възможност от многото, за които ще се търси дизайн в бъдеще. Задължително условие е само упоменаването на „Карнавал Габрово 20XX“. Графиката на отделните издания e извън целите и обхвата на настоящия конкурс.

* * *

Въпрос: В конкурса не е предвидено логото да има текст на друга писменост и език (английски, френски, немски, руски). Логото ще се използва само в български вариант. Така ли остава в документите за изпращане на страницата ви? 

Отговор: За целите на конкурса е достатъчно да се представи проект само на български език. Работата на логото ще продължи и след избора на победител, като уточняването на начина на изписване на латиница ще се уточни в бъдеще.

* * *

Въпрос: Конкурсът анонимен или публичен е? Ако е анонимен – къде се изписват имената на автора? Ако е публичен, на всеки файл ли се слагат имената на автора?

Отговор: Конкурсът е едновременно анонимен и публичен. Публичен защото всеки желаещ, който отговаря на изискванията за участие може да се включи в него, както и заради това, че всички проектите ще бъдат публикувани в сайта на конкурса. Анонимен защото журито няма да знае кой проект на кой автор е когато гласува. В електронната форма за кандидатстване участниците въвеждат заедно с четирите варианта на своя проект име на автор и данни за контакт. По този начин цялата заявка се обединява зад името на автора и няма нужда отделните варианти на проекта да се подписват специално. 

* * *

Въпрос: Имам идея (в моливна скица), която трябва да векторизирам, за да участвам на ниво. Но идеята ми не може да отговори на изискването за 4 варианта и моля за вашият отговор, за да реша дали да участвам? Тоест, логотипа ми съдържа всички елементи и на двата езика в комплексна композиция (четирите думи + годината формират общ символ в стилизирано графично начертание) и махането на който и да е знак (елемент) разпада цялостта на логото! Мога ли да изпратя само 2 варианта – 1 цветен и 1 черно бял, които ще покриват всички нужди. И понеже въвеждането на годината също е с авторско шрифтово начертание, уместно ли е да пратя като втори вариант изписването на 2019, 2020, 2021 и т.н. за бъдещите издания? 

Отговор: Думите по задание без годината са само две – Карнавал и Габрово. На този етап е достатъчно да разработите само вариант с 2018 година. Ако вашия проект бъде избран за победител ще обсъдим допълнително как да решим въпроса с предстоящите години. Можете да изпратите своите варианти, като във формата за участие ги дублирате, за да изпълните изискването за четири прикачени файла. 

* * *

Въпрос: Всички досегашни лога включват котка като елемент от визията. Значи ли това, че котката има специално значение, което я прави неизбежна част от бъдещото лого или можем да предложим нов символ? И ако търсите нещо ново, ще взимате ли под внимание предложения с котка?

Отговор: Символичното отрязване на котешка опашка е своеобразна кулминация в досегашната програма на карнавала. Котката е образ използван във визуалната идентичност на Музея „Дом на хумора и сатирата“ в Габрово и често се свързва с хумора в града. В същото време образът на котка не е „неизбежен“ символ и бихте могли да предложите всеки образ, който може да олицетвори карнавала в бъдеще.

* * *

Въпрос: Нужно ли е логото да бъде цветно или може да са използвани само черно и бяло като цветове, същият въпрос искам да задам и за логотипа - надписа Карнавал Габрово 2018? 

Отговор: Не е задължително да използвате цвят. Това зависи изцяло от смисъла, който искате да вложите в проекта си.

* * *

Въпрос: Концепцията, която се изисква, трябва да представлява идеята за логото, защо са избрани такива елементи, цветове и прочие ли? Или нещо друго трябва да се опише там? 

Отговор: Опишете това, което смятате, че ще помогне на журито да се ориентира по-добре в проекта! Това може да бъде както пояснение на смисъла вложен в изображението, така и обяснение защо и как са използвани изразните средства.

* * *

Въпрос: Мога ли да прикача три отделни .rar файла, като всеки един от тях съдържа 4-те изискуеми варианти в съответните размери (всеки .rar съдържа 4 отделни png файла)? 

Отговор: Не. Полетата за прикачане на файлове позволяват да се качват само PNG файлове. Ако искате да качите три проекта, ще трябва да направите три отделни заявки.

* * *

Въпрос: Ще подам втори път предложението си за лого, без елементите извън заданието от предния път. Интересува ме нужно ли е отново да пиша същия текст от 1200 символа, тъй като го нямам никъде записан или се пази от предния път? 

Отговор: Не е необходимо. Достатъчно е да напишете няколко думи, за да може формата да отчете съдържание и да ви пусне да изпратите проектите. Ще вземем предвид описанието от предния път, когато сте подали заявка.

* * *

Въпрос: Бих искала да участвам в конкурса за лого на Карнавал Габрово 2018, но проектът който съм изготвила обобщава графичният символ и надписа като едно цяло. В изискванията пише, че трябва да бъдат изпратени четири варианта на png файлове, но в моя случай аз мога да изпратя само два: цветен и черно бял. При тези условия мога ли да участвам или условието да има графичен символ и отделен надпис „Карнавал Габрово 2018“ е задължителен?

Отговор: Възможно е да участвате само с два варианта, ако надпис и изображение са едно цяло в проекта. За целта просто прикачете два пъти вашите изображения във формата за заявка.

* * *

Въпрос: В заданието сте посочили, че размера на изображението трябва да бъде 1600 × 1100 px, но не е посочено на колко точки на инч (pixels/inch) трябва да е то - 72, 96 или 300. Втория ми въпрос е в какъв цветови модел трябва да е изображението - RGB (за екран) или CMYK (за печат)? И третия ми въпрос е понеже изискването за файлов формат е да е PNG, това означава ли, че фонът трябва да е прозрачен или може да е в цвят по мой избор?

Отговор: PNG е файлов формат, който поддържа само RGB. Ако размерът в пиксели е според регламента, няма значение на каква резолюция е изображението, както и дали е прозрачен. За предпочитане е проектите да са на бял фон.

* * *

Въпрос: Позволено ли е да се предлагат повече от един лого вариант и ако да, за всеки вариант отделна форма за заявка ли се попълва или може с една?

Отговор: Да. Регламентът позволява всеки автор да участва с до 3 (три) проекта. Всеки проект трябва да бъде подаден като отделна заявка.

 

Using Format