Победител

Журито избра за победител проект 186 с автор Невена Колева. 

Изображението на маска и котка синтезират удачно най-важните послания на карнавала – универсалната идея за уличен празник-маскарад и характерната за събитието котка. Рисунъкът на изображението е изчистен, донякъде грубоват и в същото време силен, и запомнящ се. В простотата си знакът дава възможност да се надгражда, развива и интерпретира по много и различни начини в бъдеще. Журито не приема текстовата част на проекта и ще предложи на автора да я преработи, така че тя да отговори на контекста, в който ще се използва графичния знак.

Журито присъжда поощрителна награда на проект 019 с автор Катарина Буржо. 

Проектът на Катарина Буржо интерпретира темата с художествен вкус и професионализъм, които умело предават веселото настроение на глъч, и суматоха по време на карнавала. Едновременно с това предложеното изображение не може да бъде използвано като графичен знак поради своята илюстративна сложност. 

Журито присъжда поощрителна награда на проект 035 с автор Кристина Маринова.

Проектът на Кристина Маринова показва ярко, предизвикателно и смело тълкуване на темата като в същото време запазва традиционна за карнавала символика. Проектът демонстрира модерните тенденции на развитие в областта на визуалната идентичност, но в своята абстрактност надхвърля очакванията на широката публика. 

 

Using Format