Задание

За карнавала

Габрово е известен като Световна столица на хумора. Този образ градът създава преди повече от век като чрез култура и изкуство успява да го утвърди през годините. Международният фестивал на хумора и сатирата е емблематично събитие за Габрово, обединяващо различни видове изкуства и форми на творческа изява. Музика, танц, театър, певчески, визуални и съвременни форми се смесват в пъстра палитра от събития, провеждащи се всяка година през месец май. Общ фокус е хуморът – характерна черта на габровеца, определяща облика на събитието и изграждаща идентичността на марката „Габрово“.

Основно събитие по време на фестивала е карнавалът, който утвърждава образа на града като публично пространство на смеха. Карнавалът предоставя възможност на всеки да стане пряк участник в шествието, като изрази себе си, преобрази се и иронизира социалната и политическа действителност, в която живее. Посланието към участници и зрители е да използват възможността и съпреживеят събитието като станат негови съавтори. Всичко това дава възможност на градската общественост да се самоопредели в отношенията „град-личност“. 

За допълнителна информация посететe официалния уебсайт на карнавала.

За логото

Всяка година карнавалът се провежда под различно мото и графичен знак. Те са в основата на комуникационна стратегия и широко се използват в рекламните материали на събитието. Настоящият публичен конкурс има за цел да преустанови практиката на създаване на различни лога и да произведе графичен знак, който да стане неизменен символ за карнавала в бъдеще. В същото време практиката за избор на тема за всяко издание ще продължи. Мотото на карнавала за 2018 г. е „Габрово – мой малък Брюксел“. 

Новият графичен знак на карнавала ще бъде използван в бъдещите комуникационни кампании и рекламни материали. В търсене на графичен символ, Община Габрово очаква предложения, които да са атрактивни, разпознаваеми и илюстриращи основните задачи на карнавала – да стимулира хумористичното и сатирично творчество у гражданите, чувствителността към актуални социални, политически и икономически проблеми.

Награди

В рамките на конкурса ще бъдат връчени следните награди:

  • Една награда от 2000 (две хиляди) лева за победителя.
  • Две поощрения по 500 (петстотин) лева.

Жури

Проектите ще бъдат оценени от жури в състав:

 

Using Format